Πολιτική απορρήτου – Εφαρμογή Logistaras

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς η Logistaras Ltd ("εμείς", "εμείς", "μας") χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή εγγράφεστε ως χρήστης λογαριασμού αυτής της υπηρεσίας ("Logistaras", "Υπηρεσία", "Εφαρμογή"). Η Υπηρεσία μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω της νόμιμης ηλικίας και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα που αφορούν παιδιά.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για την οποία θα ενημερωθείτε αμέσως. Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για τις τελευταίες αλλαγές, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα.  

Έχουμε υιοθετήσει τις πολιτικές απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων που ορίζονται στον Νόμο του 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Ν. 125(Ι)/2018) και στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: https://www.dataprotection.gov.cy.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Όνομα: Χριστόφορος Τηλεμάχου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: c.telemachou@logistaras.com

Διεύθυνση: Μεσαορίας 10, 2549, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο: +(357) 99 306605

Ιστοσελίδα: www.logistaras.com

Η παρούσα πολιτική ισχύει από την 1η Αυγούστου 2023.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με πρωταρχικό σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών μας σε εσάς, την παροχή πληροφοριών στους πελάτες μας και το μάρκετινγκ. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δευτερεύοντες σκοπούς που συνδέονται στενά με τον πρωταρχικό σκοπό, σε περιστάσεις όπου εύλογα θα περιμένατε μια τέτοια χρήση ή αποκάλυψη. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες αλληλογραφίας/marketing ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας εγγράφως.

Όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, θα σας εξηγούμε, κατά περίπτωση και όπου είναι δυνατόν, γιατί συλλέγουμε τις πληροφορίες και πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε.

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την εγγραφή για την εγγραφή λογαριασμού και στη συνέχεια τη χρήση του Logistaras, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε. Οι πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιηθούν μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τόπος κατοικίας
 • Δεδομένα χρήσης

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς (αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας και τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Εάν δεν παράσχετε προσωπικά δεδομένα

Όταν πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα βάσει του νόμου ή βάσει των όρων μιας σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας και δεν παρέχετε τα δεδομένα αυτά όταν σας ζητηθούν, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει ή προσπαθούμε να συνάψουμε μαζί σας, δηλαδή να σας παρέχουμε την Υπηρεσία για την οποία έχετε εγγραφεί.  Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουμε μια υπηρεσία που έχετε μαζί μας, αλλά θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.

Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής

Ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, όπως, ενδεικτικά, τον τύπο της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της κινητής συσκευής σας, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για να συλλέξουμε δεδομένα από και για εσάς, μεταξύ άλλων μέσω:

Άμεσες Διασυνδέσεις. Μπορείτε να μας δώσετε τα Δεδομένα Ταυτότητας, τα Δεδομένα Επικοινωνίας και τα Οικονομικά σας Δεδομένα συμπληρώνοντας φόρμες ή αλληλογραφώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν:

 • εγγραφείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,
 • δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην Εφαρμογή,
 • εγγραφείτε στην υπηρεσία ή τις εκδόσεις μας,
 • να ζητήσετε να σας αποσταλεί μάρκετινγκ- ή
 • δώστε μας ανατροφοδότηση ή επικοινωνήστε μαζί μας.
   

Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή διασυνδέσεις. Καθώς αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας, θα συλλέγουμε αυτόματα Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες περιήγησης και τα μοτίβα σας. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστή και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies.

Τρίτα πρόσωπα ή δημόσια διαθέσιμες πηγές. Θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από διάφορα τρίτα μέρη / πρόσωπα και δημόσιες πηγές, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τεχνικά δεδομένα από τα ακόλουθα μέρη:

 • παρόχους αναλυτικών υπηρεσιών όπως η Google,
 • διαφημιστικά δίκτυα που εδρεύουν εντός και εκτός της ΕΕ- και
 • παρόχους πληροφοριών αναζήτησης με έδρα εντός και εκτός της ΕΕ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, οικονομικά δεδομένα και δεδομένα συναλλαγών από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και υπηρεσιών παράδοσης που εδρεύουν εντός της ΕΕ.
 • Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας από μεσίτες ή συγκεντρωτές δεδομένων που εδρεύουν εντός και εκτός της ΕΕ.
 • Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας από δημόσια διαθέσιμη πηγή

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος. Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν χρειάζεται να εκτελέσουμε τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα που πρόκειται να σας προσφέρουμε ή σας προσφέρουμε μετά την εγγραφή σας στην εφαρμογή χρήστη.
 • Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστης της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως οι ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές ανακοινώσεις που αφορούν τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβεβλημένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.
 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει, καταχωρήσει ή ζητήσει, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.
 • Για να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας προς εμάς.
 • Όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή για τα συμφέροντα τρίτου μέρους) και τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

Γενικά, δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αν και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν σας στείλουμε επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ από τρίτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτών μηνυμάτων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν πουλάμε και δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και για να διατηρήσουμε το απόρρητο των δεδομένων σας.

Ωστόσο, κατά καιρούς μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες μάρκετινγκ, διαφημιστές, οικοδεσπότες ιστότοπων και άλλους παρόχους τεχνολογίας που μας βοηθούν να διαχειριστούμε και να διευκολύνουμε τις δραστηριότητές μας και να παρέχουμε βασικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • Εάν απαιτείται από το νόμο ή από νομική διαδικασία,
 • Στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους,
 • Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με τη διερεύνηση ύποπτης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας,
 • Εάν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός προσώπου,
 • Για να επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης μας,
 • Για να προστατεύσουμε την ιδιοκτησία, τις υπηρεσίες και τα νομικά μας δικαιώματα,
 • Για να αποτρέψουμε την απάτη εις βάρος της εταιρείας μας ή/και των επιχειρηματικών μας εταίρων,
 • Για την υποστήριξη των λειτουργιών ελέγχου, συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης- ή
 • Να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Διατηρούμε διαδικασiες σχεδιασμένες να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους παρόχους υπηρεσιών είναι σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και προστατεύει την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε δημόσια φόρουμ χρηστών

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που αποκαλύπτετε δημόσια πληροφορίες στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή τις πολιτικές τρίτων που συλλέγουν πληροφορίες τις οποίες οι χρήστες αποκαλύπτουν δημοσίως σε τέτοια φόρουμ στις ιστοσελίδες.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους ή πληροφορίες τρίτων ως υπηρεσία προς τους χρήστες μας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα εγκαταλείψετε τους ιστότοπους. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν συνιστούν ούτε υπονοούν έγκριση, χορηγία ή σύσταση εκ μέρους μας του τρίτου προσώπου / μέρος, του ιστότοπου του τρίτου προσώπου/μέρος ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τη χρήση τους από εσάς. Η εν λόγω χρήση υπόκειται στους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου που ισχύουν για τους εν λόγω ιστότοπους.

Διασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τα δεδομένα σας και να τα διατηρήσουμε εμπιστευτικά και έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε την κλοπή δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την αποκάλυψη, εφαρμόζοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και λογισμικό που συμβάλλουν στην προστασία όλων των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο λογαριασμός σας προστατεύεται από τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και σας προτρέπουμε να λαμβάνετε μέτρα για να διατηρείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς, μη αποκαλύπτοντας τον κωδικό πρόσβασής σας και αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας μετά από κάθε χρήση. Προστατεύουμε περαιτέρω τις πληροφορίες σας από πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας εφαρμόζοντας ορισμένα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση, τείχη προστασίας και τεχνολογία secure socket layer. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν εγγυώνται ότι οι πληροφορίες σας δεν θα προσπελαστούν, δεν θα αποκαλυφθούν, δεν θα αλλοιωθούν ή δεν θα καταστραφούν από παραβίαση τέτοιων τειχών προστασίας και λογισμικού ασφαλούς διακομιστή. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, αναγνωρίζετε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε να αναλάβετε αυτούς τους κινδύνους.

Διατήρηση των πληροφοριών σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τις ανάγκες, για τη διάρκεια της σχετικής επιχειρηματικής σχέσης. Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, εάν χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για να προστατευτούμε από νομικές αξιώσεις, να τα χρησιμοποιήσουμε για ανάλυση ή ιστορική καταγραφή ή να συμμορφωθούμε με τις πολιτικές και τα προγράμματα διαχείρισης πληροφοριών που εφαρμόζουμε. Εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να διαγράψουμε όλες τις περιπτώσεις των πληροφοριών στο σύνολό τους. Για αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας" της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην Εφαρμογή ή/και τον Ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

[link to Cookies Policy GR]

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες, μεταξύ άλλων είναι:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων (όπως αυτή η πολιτική απορρήτου!),
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς,
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς,
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να τα συλλέγουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις,
 • Το δικαίωμα περιορισμού και αντίρρησης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Το δικαίωμα να σταματήσετε τα μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για άλλη επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή,
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε ή να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών,
 • Δικαίωμα καταγγελίας στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες αρχές, την κυπριακή εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων (www.dataprotection.gov.cy). Θα εκτιμούσαμε, ωστόσο, την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας προτού απευθυνθείτε στις αρχές, γι' αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη φάση.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Θα λάβουμε όλα τα εύλογα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται δεν διαβιβάζονται εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ σε άλλη χώρα χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις.

Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για την εν λόγω διαβίβαση, εάν αυτή απαιτείται για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

Όροι και Προϋποθέσεις

https://www.logistaras.com/el/terms