Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ("όροι και προϋποθέσεις", "όροι") προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας ("Logistaras", "Εφαρμογή", "Υπηρεσία", "Προϊόν") που διαχειρίζεται η Logistaras Ltd ("εμείς", "εμάς", "μας").

Ποιοι είμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Το Logistaras είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί από την Logistaras Ltd.  Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής εταιρείας HE423654 και το εγγεγραμμένο γραφείο μας βρίσκεται στην οδό Μεσαορίας 10, 2549 Λευκωσία, Κύπρος.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τις πρακτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@logistaras.com
Διέυθυνση: Μεσαορίας 10, 2549 Λευκωσία, Κύπρος: +(357) 99 306605

Ιστοσελίδα: www.logistaras.com

Όροι χρήσης

Με τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και ελέγξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες όρους, σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα αναλόγως. Χορηγούμε τη χρήση και την πρόσβαση σε αυτή την Υπηρεσία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μόνο σε όσους έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Πολιτική απορρήτου

Πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μας, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου [link to Privacy Policy GR] σχετικά με τη συλλογή δεδομένων των χρηστών μας. Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές μας.

Περιορισμός ηλικίας

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 (δεκαοκτώ) ετών για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Υπηρεσία. Με τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι μπορείτε νομίμως να συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ευθύνες που σχετίζονται με ψευδή δήλωση ηλικίας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Συμφωνείτε ότι όλοι οι μεθόδοι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν την Υπηρεσία αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας, των θυγατρικών μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών μυστικών, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα αναπαράγετε ή αναδιανέμετε την πνευματική μας ιδιοκτησία με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, ψηφιακών ή νέων καταχωρίσεων εμπορικών σημάτων.

Ως μοναδικοί ιδιοκτήτες ή/και δικαιοδόχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της παρούσας Υπηρεσίας και του υλικού που περιέχεται σε αυτήν, τα έργα αυτά και η ίδια η Υπηρεσία προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Διατηρούμε όλα αυτά τα δικαιώματα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας (-ών) από την Υπηρεσία που αφορά τις προσωπικές σας καταχωρήσεις και αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε με κανέναν τρόπο τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που εκτυπώσατε ή κατεβάσατε και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες ή οποιαδήποτε γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Λογαριασμοί χρηστών και ασφάλεια

Ως χρήστης αυτής της Υπηρεσίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε μαζί μας και να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας αυτών των πληροφοριών και είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας των στοιχείων ταυτοποίησής σας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας.

Κατά την εγγραφή και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα σας δοθεί ένας κωδικός αναγνώρισης χρήστη, ένας κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να τις αποκαλύπτετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη αυτών των πληροφοριών σε ασφαλές και απρόσιτο μέρος αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία μορφή ευθύνης για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή αυτών των πληροφοριών.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποτεδήποτε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε εκχωρήσει εμείς, εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Είστε ο μόνος εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιείτε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν πρέπει να επιτρέπετε ή να επιτρέπετε σε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να τα χρησιμοποιούν. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται με τη χρήση της ταυτότητας χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας και για τη διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των στοιχείων επικοινωνίας σας, είναι και παραμένουν πάντοτε πλήρεις και ακριβείς.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς μπορεί να γνωρίζει ή μπορεί να έχει αποκτήσει πρόσβαση στον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως στο mail@logistaras.com.

Εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν πιθανά προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια του λογαριασμού σας σε αυτή την Εφαρμογή, ενημερώστε μας αμέσως, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε αναλόγως.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα να τερματίζουμε λογαριασμούς, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο και να ακυρώνουμε παραγγελίες κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Ευθύνη του χρήστη

Συμφωνείτε ότι είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας για τους σκοπούς για τους οποίους έχετε εγγραφεί.

Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να κάνουμε ορισμένες μη ουσιαστικές αλλαγές (π.χ. μορφοποίηση) στις καταχωρήσεις σας σύμφωνα με τις διάφορες απαιτήσεις και πρότυπα ηλεκτρονικής υποβολής. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού, των υπολογιστών, του λογισμικού και των υπηρεσιών επικοινωνίας ή διαδικτύου (όπως τα τέλη δεδομένων ή τηλεφώνου) που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και για όλες τις σχετικές δαπάνες (συν τους ισχύοντες φόρους).

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των προθεσμιών υποβολής φορολογικών ή/και λογιστικών δηλώσεων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη συμπλήρωση και την υποβολή των φορολογικών και/ή λογιστικών σας δηλώσεων, επομένως είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη προετοιμασία τους, ώστε να διασφαλίσετε ότι μπορούν να υποβληθούν πριν από τις ισχύουσες νόμιμες προθεσμίες.

Η Υπηρεσία μας μπορεί να σας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένα πληροφοριακά εργαλεία, όπως, ενδεικτικά, έναν εκτιμητή/υπολογιστή φόρων, ερωτήσεις συνέντευξης που σχετίζονται με γεγονότα ζωής ή έναν υπολογιστή μεγιστοποίησης εκπτώσεων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτά τα εργαλεία παρέχονται απλώς ως διευκόλυνση για τους χρήστες μας και ότι διατηρείτε την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών που υποβάλλετε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο μεγιστοποιητής εκπτώσεων προορίζεται να αναδείξει ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες εκπτώσεις για τους υποβάλλοντες δήλωση που αναγράφουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να καθορίσετε, με βάση τις δικές σας συγκεκριμένες συνθήκες, αν οι εν λόγω εκπτώσεις ισχύουν για εσάς και αν άλλες εκπτώσεις, που μπορεί να μην έχουν επισημανθεί από το εργαλείο, μπορεί να ισχύουν για εσάς.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από την ταυτοποίηση του χρήστη σας στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου, των δεδομένων και των πληροφοριών που αφορούν τρίτους.

Αυτή η υπηρεσία είναι μόνο για ιδιώτες φορολογικούς κατοίκους Κύπρου και όχι για επιχειρήσεις.

Η χρήση αυτής της Υπηρεσίας δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και δεν λειτουργεί ούτε υποτίθεται ότι λειτουργεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή τοποθεσία εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιπλέον, η παρούσα Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ιδιώτες και όχι από εταιρείες, οργανισμούς, οντότητες ή άλλους παρόμοιους οργανισμούς.

Αυτή η Υπηρεσία προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια εργασιών, διακοπή εργασιών ή απώλεια ευκαιριών.

Πληροφορίες πληρωμής και συνδρομής

Η χρήση της Υπηρεσίας μας απαιτεί εγγραφή και πληρωμή συνδρομής. Ως εκ τούτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η τρέχουσα μηνιαία συνδρομή ανέρχεται σε 15 ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ. Δεν επιστρέφονται οποιαδήποτε τέλη, χρεώσεις και πληρωμές.
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Κατάστημα Google Play
 • Apple Store
 • Πιστωτική κάρτα που είναι αποδεκτή από τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως.
 • Χρεωστική κάρτα αποδεκτή από τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως.
 • Με οποιαδήποτε άλλη επιλογή πληρωμής, την οποία σας παρέχουμε εγγράφως.
 • Η μηνιαία συνδρομή καταβάλλεται πριν από τον μήνα χρήσης.
 • Σε περίπτωση που δεν ληφθεί μηνιαία πληρωμή, έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία και τα δεδομένα που έχει ανεβάσει ο χρήστης. Η εξαγωγή των δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί στην Υπηρεσία μας, επιτρέπεται εντός της περιόδου που καλύπτεται από την πληρωμένη συνδρομή.
 • Η συνδρομή μας επί πληρωμή καθώς και η δωρεάν δοκιμή 30 ημερών είναι χωρίς διαφημίσεις!
 • Η πληρωμή της συνδρομής Logistaras χρεώνεται στον λογαριασμό σας κατά την επιβεβαίωση αγοράς.
 • Η διαχείριση της συνδρομής μπορεί να γίνεται από τον χρήστη και η αυτόματη ανανέωση μπορεί να απενεργοποιηθεί μεταβαίνοντας στο ρυθμίσεις λογαριασμού χρήστη μετά την αγορά.
 • Οι συνδρομές θα ανανεώνονται αυτόματα εκτός εάν ακυρωθούν εντός 24 ωρών πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
 • Μετά την ακύρωση της συνδρομής σας, η συνδρομή σας θα παραμείνει ενεργή μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Με την επίσκεψη και τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε διαφορά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ εμάς και εσάς ή των επιχειρηματικών μας εταίρων και συνεργατών.

Διαφορές

Οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψη και/ή χρησιμοποίηση σας στην παρούσα Υπηρεσία ή με υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζετε από εμάς, θα εκδικάζετα από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω δικαστηρίων.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τις θυγατρικές μας, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές ή τους υπευθύνους των δικαιοπαρόχων μας και να μας απαλλάξετε από νομικές αξιώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την κακή χρήση των υπηρεσιών μας που παρέχονται από την Υπηρεσία που έχετε εγγραφεί για να χρησιμοποιήσετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέγουμε τους δικούς μας νομικούς συμβούλους.

Με το παρόν αποζημιώνετε και απαλλάσσετε εμάς, καθώς και τις θυγατρικές μας, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές ή τους υπευθύνους αδειοδότες μας από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, εξόδων και δαπανών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που σχετίζονται με το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή και την ανταπόκριση σε οποιαδήποτε αιτήματα τρίτων για τροποποίηση, ενημέρωση, διαγραφή ή άλλη μεταβολή οποιουδήποτε περιεχομένου, δεδομένων και πληροφοριών που έχετε υποβάλει στην Υπηρεσία.

Περιορισμός Ευθύνης

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που μπορεί να σας προκύψουν ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης της Υπηρεσίας μας από εσάς.

Εάν οποιοδήποτε ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο που έχουμε παράσχει, προκαλέσει ζημιά σε συσκευή ή ψηφιακό περιεχόμενο που σας ανήκει και αυτό προκλήθηκε από την παράλειψη μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη προσοχή και δεξιότητα, είτε θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά είτε θα σας καταβάλουμε αποζημίωση. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημία που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ακολουθώντας τη συμβουλή μας να εφαρμόσετε μια ενημέρωση που σας προσφέρεται δωρεάν ή για ζημία που προκλήθηκε επειδή δεν ακολουθήσατε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης ή δεν είχατε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που σας υποδείξαμε.

Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι αυτή η Υπηρεσία θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας σας για την πρόσβαση σε αυτήν την Υπηρεσία. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία
μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με αυτήν. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, ενδέχεται να διαπράξετε ποινικό αδίκημα. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτή την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε, να τροποποιούμε και να αλλάζουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Θα ενημερώνουμε τους χρήστες μας για αυτές τις αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, του χρήστη, και η παρούσα αντικαθιστά και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας.