Χρέωση

Πακέτο συνδρομής
15€
monthly (+ VAT)
Παροχή της uπηρεσίας μέσω εφαρμογής στο κινητό αλλά και μέσω πύλης στο διαδίκτυο
Kαταγραφή της συναλλαγής στο κινητό οποτεδήποτε και επιλογή αρχειοθέτησης με φωτογραφία
Φύλαξη μέχρι και 1000 συναλλαγών ανα έτος με φωτογραφία
Πίνακας εσόδων, εξόδων και κερδών σε πραγματικό χρόνο
Πίνακας ΦΠΑ σύμφωνα με το συγκεκριμένο 3μηνο του χρήστη
Πίνακας VIES αν χρειάζεται
Βοηθητικός πίνακας φόρου εισοδήματος
Ημερολόγιο με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις
Ειδοποιήσεις υπενθύμισης προθεσμιών στο κινητό

Extra services

Εγγραφή στο ΦΠΑ
Εγγραφή στο ΦΠΑ

Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για εγγραφή νέου φορολογημένου στο μητρώο ΦΠΑ

Έλεγχος & Υποβολή ΦΠΑ
Έλεγχος & Υποβολή ΦΠΑ

Έλεγχος και υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές μέσω Taxisnet

Εγγραφή στο VIES
Εγγραφή στο VIES

Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για εγγραφή νέου φορολογημένου στο VIES - Προυποθέτει εγγραφή στο ΦΠΑ - Αφορά όσους πωλούν προιόντα ή/και υπηρεσίες στην ΕΕ

Έλεγχος & Υποβολή VIES
Έλεγχος & Υποβολή VIES

Έλεγχος και υποβολή της δήλωσης VIES στις φορολογικές αρχές μέσω Taxisnet

Προετοιμασία & Υποβολή Φόρου Εισοδήματος
Προετοιμασία & Υποβολή Φόρου Εισοδήματος

Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικής δήλωσης ατόμου μέσω Taxisnet

Φορολογικές συμβουλές από Εγκεκριμένο Λογιστή
Φορολογικές συμβουλές από Εγκεκριμένο Λογιστή

Παροχή φορολογικών συμβουλών από Εγκεκριμένο Λογιστή

Υπηρεσία από Εγκεκριμένο Λογιστή
Έλεγχος / Audit οικονομικών καταστάσεων (αν εφαρμόζεται)
Έλεγχος / Audit οικονομικών καταστάσεων (αν εφαρμόζεται)

Έλεγχος / Audit οικονομικών καταστάσεων από Εγκεκριμένο Λογιστή: - Απαιτείται όταν οι πωλήσεις του αυτοτελώς εργαζόμενου υπερβαίνουν τις 70.000€

Υπηρεσία από Εγκεκριμένο Λογιστή